Fotorelacja ze spotkania z generałem Waldemarem Skrzypczakiem

Fotorelacja ze spotkania z Pablo Rodas-Martini

Fotorelacja ze wspólnego zielonego dnia świętego Patryka

Fotorelacja z wizyty w Browarze Warka - Grupa Żywiec SA

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.