Odwołanie Zwyczajnego Sprawozdawczego i Wyborczego Walnego Zgromadzenia SAAMBA

Szanowni Studenci i Absolwenci,

decyzją Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, którego termin został określony na 26.04.2018 r. o godzinie 18:30, zostaje odwołane.

Powodem odwołania WZ jest niezamknięcie rozliczeń oraz związanej z nimi dokumentacji formalnej, co uniemożliwiło sporządzenie pełnych sprawozdań: finansowego i merytorycznego w terminie.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia informuje, że nowy termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (najprawdopodobniej przed końcem maja br.) zostanie oznaczony w odrębnym komunikacie skierowanym do wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich Członków Stowarzyszenia z uprzejmą prośbą o weryfikację i aktualizację swoich danych kontaktowych zawartych w Aplikacji Członkowskiej Stowarzyszenia. Wszelkie informacje i komunikaty wysyłane są wyłącznie na podane tam adresy mailowe.

Z poważaniem,
Zarząd SAAMBA

 

I. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej

IV. Zatwierdzenie porządku obrad

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

VI. Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego

VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

VIII. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowe

IX. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie merytoryczne

X. Głosowanie uchwały o przeznaczeniu wpływów za ostatni okres obrachunkowy

XI. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

XII. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej

XIII. Dyskusja merytoryczna o wizji rozwoju Stowarzyszenia

XIV. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński)

XV. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

XVI. Wolne wnioski

XVII. Zamknięcie Zgromadzenia

Synaptyczna SAAMBA z Maciejem Samcikiem zostaje odwołana

 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,

z przykrością musimy poinformować, iż Synaptyczna SAAMBA z redaktorem Maciejem Samcikiem zostaje odwołana z powodu choroby Prelegenta.

O nowym terminie spotkania poinformujemy jak tylko zostanie on uzgodniony.

Zarząd SAAMBA

Zwyczajne Sprawozdawcze i Wyborcze Walne Zgromadzenie SAAMBA


Ogłoszenie
Warszawa, dnia 09.04.2018 r.

Szanowni Studenci i Absolwenci,

Zarząd Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA, działając na podstawie Statutu, ustala termin Zwyczajnego Sprawozdawczego i Wyborczego Walnego Zgromadzenia, na dzień 26 kwietnia 2018 r. o godz. 18:30 (drugi termin o godz. 19:00) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad
II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia
III. Wybór Komisji Skrutacyjnej
IV. Zatwierdzenie porządku obrad
V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
VI. Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
VIII. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowe
IX. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie merytoryczne
X. Głosowanie uchwały o przeznaczeniu wpływów za ostatni okres obrachunkowy
XI. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
XII. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej
XIII. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński)
XIV. Wolne wnioski
XV. Zamknięcie Zgromadzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia!
Zarząd SAAMBA

I. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej

IV. Zatwierdzenie porządku obrad

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

VI. Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego

VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

VIII. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowe

IX. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie merytoryczne

X. Głosowanie uchwały o przeznaczeniu wpływów za ostatni okres obrachunkowy

XI. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

XII. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej

XIII. Dyskusja merytoryczna o wizji rozwoju Stowarzyszenia

XIV. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński)

XV. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

XVI. Wolne wnioski

XVII. Zamknięcie Zgromadzenia

Synaptyczna SAAMBA z Maciejem Samcikiem

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Synaptyczna SAAMBA.maciej samcik

Na spotkaniu gościć będziemy redaktora Macieja Samcika, dziennikarza ekonomicznego „Gazety Wyborczej”, właściciela serwisu "Subiektywnie o finansach". Nasz gość pisze ciekawie i przystępnie o giełdzie, ubezpieczeniach, funduszach emerytalnych i inwestycyjnych, bankach i finansach osobistych. Jest także autorem i współautorem poradników o oszczędzaniu. Maciej Samcik jest również laureatem prestiżowych nagród dziennikarskich, m. in. nagrody „Grand Press” w kategorii „dziennikarstwo specjalistyczne” w 2005 roku.


Temat przewodni dyskusji: Subiektywnie o finansach - Pracownicze Programy Kapitałowe - czy to się opłaca, a jeśli tak, to komu?

Przed naszym gościem, szczegóły i zawiłe detale propozycji PPK nie mają tajemnic. Z pasją, wiedza, rzeczowo i z humorem wyjaśni "co w trawie piszczy" i czy będziemy od tego bogaci, czy biedniejsi. Mnóstwo praktycznych rad i wiedzy w formie dwugodzinnej dyskusji, poprzedzonej prezentacją.

Spotkanie odbywać się będzie w formule otwartej, przeznaczone jest dla członków stowarzyszenia SAAMBA oraz osób przez nie zaproszonych po uprzednim zarejestrowaniu się.

Data spotkania: piątek, 13 kwietnia 2018 r.
Miejsce spotkania: Szkoła Biznesu PW, ul. Koszykowa 79

Plan spotkania:
17:30 - otwarcie rejestracji i networking
18:00 - 20:00 - dyskusja

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Na spotkanie obowiązują zapisy - link poniżej.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Synaptyczna SAAMBA z Katarzyną Miller

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Synaptyczna SAAMBA.

Tym razem gościć będziemy Katarzynę Miller, psycholożkę, filozofkę, poetkę, pisarkę, psychoterapeutkę oraz wykładowcę psychologii w programie Gender Studies UW.


Temat przewodni dyskusji: Kobieta w biznesie w Polsce, czyli kto?

Będzie to spotkanie z najbardziej pozytywnie "zakręconą" psycholożką w Polsce.

Poruszymy jeden z bardzo istotnych kulturowo, obyczajowo i gospodarczo tematów w formie wspólnej dyskusji.

Do wymiany myśli i doświadczeń zapraszamy Was, Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia, aby i w naszej społeczności świadomie wpływać na aspekt funkcjonowania kobiet w biznesie.

Data spotkania: piątek, 09 lutego 2018 r.
Miejsce spotkania: Szkoła Biznesu PW, ul. Koszykowa 79
Sala: 300 (III p.)

Plan spotkania:
17:15 otwarcie rejestracji
17:30 networking oraz podpisywanie książek autorstwa naszego Gościa
(Książki należy nabyć we własnym zakresie – w trakcie spotkania nie będzie prowadzona sprzedaż).
18:00-19:30 dyskusja

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Na spotkanie obowiązują zapisy - poniżej.
Ewentualne dodatkowe powiadomienia będą wysyłane tylko do osób zapisanych.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.