Fotorelacja ze spotkania z Pablo Rodas-Martini

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.