Fotorelacja ze spotkania z generałem Waldemarem Skrzypczakiem

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2018 r.