Poznaj Szkołę Biznesu


Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej to jeden z liderów edukacji menedżerskiej w Polsce. Od 2006 roku może się poszczycić prestiżową międzynarodową akredytacją EPAS dla programów MBA. Szkoła zajęła 2. pozycję w globalnym rankingu MBA Rising Stars 2009 oraz 2010, a także 15. pozycję w Europie w rankingu TOP MBA 2011. Jakość dyplomu i jego międzynarodową rangę gwarantuje współudział wiodących europejskich szkół binzesu: HEC School of Management Paris, London Business School oraz Norwegian School of Economics z siedzibą w Bergen.

Dyrektorem Szkoły jest dr Paweł Urbański. Aby przeczytać więcej, odwiedź stronę internetową Szkoły.

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.