Warsztat - The Hidden Job Market

Sandra BichlDrugi z cyklu warsztatów dedykowanych zarządzaniu karierą

Warsztat poprowadzi Sandra Bichl - Anioły Kariery

Nagroda do rozlosowania na koniec warsztatu: Extensive Career Consultation (1,5h) o wartości 1.000 PLN.

SAAMBA proponuje kolejny warsztat z cyklu poświęconego efektywnemu poruszaniu się po rynku pracy i trendom rekrutacyjnym. Warsztat 13/05 dedykowany jest ukrytemu rynkowi pracy, który ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku poszukiwania pracy na wyższych stanowiskach. Im bowiem wyższe stanowisko, tym skuteczność aplikowania na nie poprzez ogłoszenia o pracę maleje i dąży do zera.

Podczas warsztatu uzyskasz odpowiedzi na następujące zagadnienia:

⚫ jak znaleźć pracę marzeń, skoro najbardziej powszechne narzędzie, jakim jest wysyłanie
aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenia, w pewnym momencie przestaje działać?
⚫ jak przedostać się do ukrytego rynku pracy poprzez 3 kanały (bezpośredni kontakt
z decydentami, dobór odpowiednich headhunterów, umiejętne podejście do swojej sieci
kontaktów?
⚫ jakie metody są najbardziej efektywne dla każdego z tych kanałów?

Na warsztat obowiązują zapisy. Ewentualne dalsze powiadomienia będą wysyłane tylko do zapisanych osób. Warsztat jest nieodpłatny dla aktywnych członków Stowarzyszenia.
Dołączyć do SAAMBA można rejestrując się tutaj, a członkostwo można opłacić na miejscu przed wejściem na salę, lub uprzednio przelewem – 50 zł rocznie.

Data: piątek, 13 maja 2016 r.
Miejsce: Szkoła Biznesu PW, ul. Koszykowa 79, sala 300 (III p.)
Godzina: 17:15 rejestracja i networking, 18:00-20:30 część merytoryczna.
Organizator: Stowarzyszenie SAAMBA

Warsztat - Jak dopasować pracę do siebie, a nie siebie do pracy?

Artur NegriWartości, motywacje, style myślenia.

Warsztat poprowadzi Artur Negri - Executive & Business coach CoachWise™ ACC ICF

SAAMBA zaprasza na warsztat otwierający nowy cykl tematyczny poświęcony rozwojowi osobistemu. Na najbliższym spotkaniu zajmiemy się wartościami.

Wegetarianin nie powinien pracować w rzeźni. Jeśliby jednak by tam pracował, nie dopasowałby pracy do siebie, a siebie do pracy. Czy tak postępuje człowiek świadomy siebie? Każdy z nas ma w sobie kilka kardynalnych wartości, które motywują nas do takiego, a nie innego codziennego życia. Czy warto żyć przeciw nim, a zatem - przeciw sobie?

Podobnie rzecz ma się ze stylami myślenia: jedni wolą fakty, drudzy relacje, a jeszcze innych kręcą idee lub badanie struktur. Dominuje w nas tylko jeden z nich. Kształtujemy go we wczesnym dzieciństwie. Pozostanie niezmienny i trwały aż do śmierci. Objawi się w naszej każdej pierwszej i naturalnej reakcji. To właśnie poprzez typowy dla nas dany styl myślenia postrzegamy sytuacje, analizujemy informacje i podejmujemy decyzje. Właściwy nam styl myślenia może nas wspierać lub ograniczać w danej pracy.

Jeśli właściwie zdefiniujemy siebie, mamy szansę żyć w zgodzie ze sobą. W zgodzie z nami będzie także nasze wykształcenie, kariera, praca… Uświadomienie własnych wartości i stylów myślenia to lepsze życie dla siebie i innych.

O czym będziemy rozmawiać?
Jakie są style myślenia? W jaki sposób analizujemy informacje i podejmujemy decyzje? Czym są wartości? Jak rozpoznawać wartości oraz style myślenia u siebie i u innych? W trakcie spotkania planowana jest także debata oksfordzka.

Z czym wyjdziesz?
Z listą wartości i stylami myślenia.

Nagroda
Na koniec spotkania rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez prowadzącego: 1 badanie psychometryczne FRIS® - style myślenia i działania.

Na warsztat obowiązują zapisy. Dalsze powiadomienia będą wysyłane tylko do zapisanych osób. Warsztat jest nieodpłatny dla aktywnych członków Stowarzyszenia.

Dołączyć do SAAMBA można rejestrując się tutaj, a członkostwo można opłacić na miejscu przed wejściem na salę, lub uprzednio przelewem – 50 zł rocznie.

KRÓTKO O PROWADZĄCYM

Artur Negri - Executive & Business coach CoachWise™ ACC ICF

Coach, trener biznesu, mentor, wykładowca akademicki. Najsilniejsze kompetencje, a zarazem pasja: komunikacja i etyka, z której przygotowuje doktorat. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w rozwijaniu ludzi i organizacji. Proponuje rozwiązania i autorskie programy rozwoju. Główne obszary pracy: komunikacja, kariera, marka osobista, autoprezentacja, efektywność, logiczne myślenie, zarządzanie przez wartości, diagnostyka osobowości Hogan Assessment i FRIS. Wprowadza narzędzia filozofii, etyki i logiki do biznesu.

Data: piątek, 25 listopada 2016 r.
Miejsce: Szkoła Biznesu PW, sala 300 (III p.)
Godzina: 17:45 rejestracja i networking, 18:15-20:30 warsztat.
Organizator: Stowarzyszenie SAAMBA

Warsztat - Wartości w pracy i w domu - czyli jak unikać schizofrenii?

artur negriWarsztat poprowadzi Artur Negri - Executive & Business coach CoachWise™ ACC ICF

SAAMBA zaprasza na warsztat otwierający nowy cykl tematyczny poświęcony rozwojowi osobistemu. Na najbliższym spotkaniu zajmiemy się wartościami.

Wartości to jedno z trudniejszych zagadnień, dotyka bowiem tego, co w człowieku najintymniejsze, najbardziej osobiste. Wartości, czyli to, w co tak naprawdę wierzymy, z czym się identyfikujemy, co nas motywuje. Jeśli właściwie zdefiniujemy swoje wartości, będziemy żyli w zgodzie ze sobą. W zgodzie z nami będzie także nasze wykształcenie, kariera, praca... Uświadomienie sobie własnych wartości to lepsze życie dla siebie i innych.

O czym będziemy rozmawiać?
Czym są wartości? Jak rozpoznawać wartości u siebie i u innych? Czy w sytuacji, kiedy życie mówi "sprawdzam", wartości stają się aktualne? A może dochodzą do głosu inne elementy, nieuświadomione? Będzie debata oksfordzka i ćwiczenia.

Z czym wyjdziesz?
Z listą wartości i przemyśleniem swojego funkcjonowania wedle wartości w pracy i w domu.

Nagroda
Na koniec spotkania rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez prowadzącego: 1 badanie psychometryczne FRIS® - style myślenia i działania.

Na warsztat obowiązują zapisy. Dalsze powiadomienia będą wysyłane tylko do zapisanych osób. Warsztat jest nieodpłatny dla aktywnych członków Stowarzyszenia.

Dołączyć do SAAMBA można rejestrując się tutaj, a członkostwo można opłacić na miejscu przed wejściem na salę, lub uprzednio przelewem – 50 zł rocznie.

KRÓTKO O PROWADZĄCYM

Coach, trener biznesu, mentor, wykładowca akademicki. Najsilniejsze kompetencje, a zarazem pasja: komunikacja i etyka, z której przygotowuje doktorat. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w rozwijaniu ludzi i organizacji. Proponuje rozwiązania i autorskie programy rozwoju. Główne obszary pracy: komunikacja, kariera, marka osobista, autoprezentacja, efektywność, logiczne myślenie, zarządzanie przez wartości, diagnostyka osobowości Hogan Assessment i FRIS. Wprowadza narzędzia filozofii, etyki i logiki do biznesu.

Data: piątek, 04 listopada 2016 r.
Miejsce: Szkoła Biznesu PW, sala 300 (III p.)
Godzina: 17:30 rejestracja i networking, 18:00-20:30 warsztat.
Organizator: Stowarzyszenie SAAMBA

Warsztat - Master Interview – Jak skutecznie przygotować się i uczestniczyć w rozmowach rekrutacyjnych gdy masz ponad 10 lat doświadczenia zawodowego

sandra bichlWarsztat poprowadzi Sandra Bichl - Anioły Kariery

SAAMBA zaprasza na ostatni z cyklu warsztat z Aniołami Kariery. Będzie on poświęcony końcowemy etapowi rekrutacji - rozmowie kwalifikacyjnej. Wbrew pozorom, nie mając dwudziestu lat, a raczej 10+ lat doświadczenia zawodowego, też trzeba się do niej przygotować. Dlatego prowadząca pokaże wartościowe rekomendacje co do tego:
⚫ jak i w jakim zakresie przygotować się na spotkanie i rozmowę rekrutacyjną na tzw. wyższe stanowiska
⚫ jak sprawnie dobierać przykłady i udzielać zwięzłej informacji na kluczowe pytania rekrutera
⚫ jak i kiedy negocjować kwestię wynagrodzenia
⚫ jak mistrzowsko uczestniczyć w rozmowie na przykładzie symulacji rozmowy rekrutacyjnej.

Na warsztat obowiązują zapisy. Ewentualne dalsze powiadomienia będą wysyłane tylko do zapisanych osób. Warsztat jest nieodpłatny dla aktywnych członków Stowarzyszenia.
Dołączyć do SAAMBA można rejestrując się tutaj, a członkostwo można opłacić na miejscu przed wejściem na salę, lub uprzednio przelewem – 50 zł rocznie.

KRÓTKO O ANIOŁACH KARIERY

Anioły Kariery wspierają dyrektorów, prezesów oraz osoby na wysokich szczeblach managerskich w ich rozwoju zawodowym od 2010 roku, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich usługi obejmują:
• Od przygotowania zwycięskiego CV do przeszukiwania rynku.
• Od kontaktu z headhunterami do symulacji rozmów kwalifikacyjnych.
• Od zapewniania rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami do coachingu kariery.

Portfolio klientów: 66% klientów to dyrektorzy lub członkowie zarządu (na szczeblu lokalnym lub międzynarodowym), albo osoby do nich raportujące. Prawie jedna piąta klientów to managerowie z min. 10. letnim doświadczeniem, pełniący różne funkcje i pochodzący z wielu branż: bankowość i finanse, budownictwo, media, IT/Telco, FMCG, produkcja / przemysł, legal, rozrywka, consulting, farmacja, energetyka, itd.

Data: piątek, 23 września 2016 r.
Miejsce: Szkoła Biznesu PW, sala 300 (III p.)
Godzina: 17:30 rejestracja i networking, 18:15-20:45 część merytoryczna.
Organizator: Stowarzyszenie SAAMBA

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.