Statut

Statut Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA.


Statut Stowarzyszenia SAAMBA z dnia 28.11.2015 r. Tekst jednolity.

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.