Witamy w SAAMBA

Witaj na stronach największej, najstarszej i najbardziej dynamicznej
społeczności MBA w Polsce!

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania na temat SAAMBA i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Czym są studia MBA?

MBA to menedżerskie studia podyplomowe przeznaczone przede wszystkim dla osób z doświadczeniem zawodowym, które planują rozwój własnej kariery w dłuższej perspektywie.

Od kiedy i jak można studiować MBA w Szkole Biznesu PW?

Program MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (zał. w 1991 r.) jest jednym z najstarszych w Polsce. Jest on prowadzony już od 1992 r. przy współpracy z najbardziej renomowanymi uczelniami w Europie – London Business School (LBS), Paris HEC School of Management (HEC) oraz Norwegian School of Economics and Administration (NHH). Studentami i absolwentami są przeważnie menedżerowie w wieku 25-40 lat ze zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym, posiadający wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach – technicznych, ekonomicznych, humanistycznych, medycznych i innych.

Ilu absolwentów ukończyło studia?

Do tej pory Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej ukończyło ponad 2.000 absolwentów poniższych programów:

 • MSc in Business
 • Master HEC
 • International MBA
 • Executive MBA
 • Executive MBA Katalyst
 • General MBA PZU
 • MBA - Program Rozwoju Kompetencji Przywódczych GDDKiA
 • Akademia Psychologii Przywództwa
 • FBA - Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych
 • FBA - Skuteczny Lider Małej Firmy
 • Akademia Inwestycyjna BRE Banku
 • Akademia Forte
 • Total Design Management
 • Interdyscyplinarne Studium Menedżerów Farmacji
 • Studium Farmakoekonomiki
 • Menedżerski Program Lyreco
 • Szkoła Mentorów

Obecnie w kilkunastu kursach uczestniczy około 380 studentów.

Kiedy, dlaczego i w jakich okolicznościach powstało Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu PW (SAAMBA)?

Pierwszy rocznik naszych absolwentów założył Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w 1993 r. Twórcom przyświecała idea stworzenia organizacji, która promowałaby prestiż Szkoły, integrowała środowisko absolwentów i tworzyłaby reprezentację absolwentów w kręgach biznesowych. Była to pierwsza organizacja zrzeszająca absolwentów MBA w Polsce i jest ona obecnie największą organizacją tego typu, gdyż naszymi członkami są praktycznie wszyscy studenci i absolwenci Szkoły Biznesu.

Kto kierował dotychczas Stowarzyszeniem i jakie miało ono zadania do spełnienia?

Od momentu jego powstania, do kierowania Stowarzyszeniem powołano już ośmiu Prezesów. Trzej pierwsi to Robert Kutyna, Krzysztof Marek Kosycarz i Usamah Afifi. W 2001 roku na stanowisko prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybrana została Monika Popiołek. W latach 2007-2009 funkcję prezesa Stowarzyszenia pełnił Marek Kapeliński. W okresie 2001-2009 Stowarzyszenie koncentrowało się na ułatwianiu kontaktów pomiędzy absolwentami oraz niesieniu pomocy studentom przy organizacji wyjazdów do szkół partnerskich i targów pracy MBA Career Fairs. Organizowano spotkania absolwentów, imprezy wigilijne i bale. Aktywnie propagowano ideę samopomocy pośród absolwentów i studentów oraz przebudowano portal internetowy. Zreformowano system składek, opracowano nowe logo i koncepcję wizualnej identyfikacji SAAMBA, nawiązano współpracę z organizacjami o podobnych celach (np. MBA Minnesota Alumni Association na SGH), zmodernizowano procedury i infrastrukturę. Świadczono również usługi konsultingu biznesowego, czego przykładem może być m.in. przygotowanie biznes planu budowy rurociągu gazowego.

W listopadzie 2009 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybrany został Karol Hołdyński. Nowy Zarząd intensywnie rozwijał działalność SAAMBA, kładąc większy nacisk na współpracę między absolwentami i studentami (m.in. poprzez przyjęcie studentów w poczet członków Stowarzyszenia i współorganizację kilku imprez rocznie). Zdynamizowano networking. Ponadto, pewne imprezy zostały na stałe wpisane do grafiku stałych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.

W listopadzie 2011 roku stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia objęła Małgorzata Drzewiecka, wówczas manager w firmie Accenture, która przy pomocy nowego Zarządu składającego się z osób zaangażowanych w życie Szkoły Biznesu a jednocześnie piastujących odpowiedzialne stanowiska w międzynarodowych korporacjach, stworzyła nową, świeżą wizję i strategię dla Stowarzyszenia. Ponadto wspólnie z członkami Zarządu zrealizowała projekt, którego celem było stworzenie aplikacji webowej, pomagającej w zarządzaniu bazą członków Stowarzyszenia, wysyłką wiadomości oraz informacjami o składkach członkowskich.

Kto kieruje obecnie Stowarzyszeniem, jakie stawia sobie ono bieżące cele i jakie realizuje zadania?

W listopadzie 2015 roku stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia objął Andrzej H. Kraś. Kontynuuje swoją pracę rozpoczętą w Zarządzie poprzedniej kadencji oraz przy wsparciu członków aktualnego Zarządu realizuje kolejne cele. Stowarzyszenie ma obecnie na celu nie tylko budowę zaawansowanej platformy biznesowego networkingu, ale również udzielanie swoim członkom realnego i systematycznego wsparcia poprzez serie szkoleń prowadzonych przez najwyższej klasy praktyków. Nie zapomina również o nieformalnych formach integracji organizując comiesięczne spotkania SAAMBA After Hours. Dzięki inicjatywie SAAMBA, absolwenci Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej regularnie otrzymują wiedzę z najwyższej półki, nie tracąc intelektualnego kontaktu ze Szkołą nawet wiele lat po jej ukończeniu, a jej studenci mają możliwość zaangażować się oraz poznać starszych kolegów i koleżanki i czerpać z ich doświadczeń i wiedzy.

W jaki sposób Zarząd realizuje cele informacyjne i networkingowe Stowarzyszenia?

Zarząd SAAMBA regularnie informuje swoich członków o wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, poprzez własną stronę www, Facebook, LinkedIn, a ponadto wydaje okresowy newsletter. Za pomocą zmienionej strony www, oprócz wymiany informacji, umożliwimy absolwentom i studentom wzajemne kontakty, uaktualnianie informacji o sobie, udostępnimy galerię roczników, forum i listy dyskusyjne - również dla poszczególnych roczników i grup tematycznych, umożliwimy dostęp do informacji o imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i Szkołę Biznesu, ułatwimy dostęp do interesujących linków oraz udostępnimy platformę współpracy biznesowej między absolwentami oraz oferty pracy kierowane przez i do naszych absolwentów.

W jaki sposób Zarząd pomaga studentom i absolwentom na rynku pracy?

Wielu absolwentów WUT BS regularnie przekazuje nam oferty pracy ze swoich firm. Niezależnie od tego, Stowarzyszenie nawiązało z działami HR wielu firm stałą współpracę przy rekrutacji kadr i szkoleniach.

W jaki sposób Stowarzyszenie integruje studentów i absolwentów Szkoły Biznesu PW?

Wyrazem dążeń Zarządu SAAMBA do zintegrowania środowiska studentów i absolwentów naszej Szkoły były, między innymi, poważne zmiany statutowe uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 lutego 2002 roku, kiedy to nazwa naszej organizacji uległa zmianie ze Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Biznesu P.W. na Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu P.W. Na ich mocy w poczet naszych członków przyjęliśmy w charakterze członków nadzwyczajnych wszystkich studentów Szkoły Biznesu, dając im w ten sposób dostęp do oferty SAAMBA już w trakcie studiów.

Jakie jeszcze inne imprezy organizuje Stowarzyszenie SAAMBA?

Stowarzyszenie organizuje szereg cyklicznych imprez: Business Mixers, Wigilię, Bal Karnawałowy oraz okazjonalne wyjazdy integracyjne i rekreacyjne.

Jaka jest misja SAAMBA?

Staramy się budować wspólną tożsamość, profesjonalny i prestiżowy wizerunek oraz tworzyć społeczność absolwentów tej samej uczelni, czyli ludzi, którzy po prostu pomagają sobie nawzajem, zwłaszcza w trudnych czasach i w potrzebie oraz wbrew powszechnemu przekonaniu, że liczyć można wyłącznie na siebie. Jednocześnie prowadzimy działalność społeczną, angażując się w publiczne działania charytatywne i edukacyjne, wierząc w ogólnospołeczny charakter misji wszystkich absolwentów MBA. 

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.