Zarząd

 

Andrzej H. Kraś - Prezes Zarządu

Małgorzata Nesterowicz - Członek Zarządu

Małgorzata Klenk - Członek Zarządu

Tomasz Zganiacz - Członek Zarządu

Elro van den Burg - Członek Zarządu

Piotr Barański - Członek Zarządu

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.