Zostań sponsorem


Osoby fizyczne i prawne, które w ciągu roku kalendarzowego dokonają na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) – a w przypadku osób i podmiotów zagranicznych co najmniej 2.000 USD (dwa tysiące dolarów USA) – uzyskują tytuł Sponsora Stowarzyszenia, jeżeli wyrażą takie życzenie. Sponsor ma prawo posługiwać się ww. tytułem w roku dokonania wpłaty oraz przez cały kolejny rok kalendarzowy. Logo Sponsora może na jego życzenie zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz - po uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia - na wybranych materiałach publikowanych przez Stowarzyszenie. Przywilejem Sponsora jest również bezpłatny udział we wszystkich projektach Stowarzyszenia przez cały okres posługiwania się tytułem Sponsora.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
biuro (at) saamba.org.pl

Numer konta:
84 1240 6292 1111 0000 5020 3086 (Bank PEKAO SA)

Beneficjent:
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa

Tytułem:
Darowizna na cele statutowe

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.