Niniejszym zawiadamiamy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia poświęcone sprawozdaniom za rok 2019 odbędzie się 17 września 2019 roku (czwartek), o godzinie 18:00 w Szkole Biznesu Biznesu Politechniki Warszawskiej, sala nr 300. Drugi termin wyznaczono tego samego dnia na godzinę 19:00.W związku z upływającą kadencją obecnego Zarządu podczas spotkania odbędą się również wybory składu nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.Szczegóły na stronie Stowarzyszenia:www.saamba.org.pl
Przypominamy, że uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie za bieżący rok (więcej na: http://saamba.org.pl/join/).

We hereby inform that the General Assembly Meeting of the Association dedicated to the reports for 2019 will be held on September 17, 2020 (Thursday), at 6pm in the Business School of Warsaw University of Technology, room 300. The second term was set for the same day at 7pm.Due to expiring term of office of the Management Board, during the Meeting election of the new Board as well as Revision Commitee will be conducted.More details on the Association’s website:www.saamba.org.pl
We also remind you that participants must have membership fees paid for the current year (see more on: http://saamba.org.pl/join/).

Dodaj komentarz