W Nowym Roku, chcielibyśmy przypomnieć o wpłacaniu składek członkowskich za rok 2024. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, składka członkowska wynosi 50 zł https://saamba.org.pl/join/. Wasze wsparcie finansowe jest niezbędne do kontynuacji działań Stowarzyszenia i organizacji kolejnych wydarzeń.

Jednocześnie z radością informujemy, że miniony rok był dla naszego Stowarzyszenia udany i pełen wartościowych inicjatyw. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zorganizowaliśmy dwa ważne wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju naszej społeczności.

Pierwsze spotkanie odbyło się w maju i miało miejsce w Hali Koszyki, gdzie mieliśmy przyjemność gościć profesora Witolda Orłowskiego, wybitnego ekonomistę oraz wykładowcę, który poprowadził inspirujący wykład pod tytułem „Jak zmienia się świat”.

Kolejne wydarzenie odbyło się w październiku w klubie Le Cabaret Jazz. Tym razem mieliśmy przyjemność gościć Adama Komarnickiego, doświadczonego przedsiębiorcę, który opowiedział o swoich doświadczeniach w budowaniu start-up’ów. Jego prezentacja dostarczyła nam wielu cennych wskazówek dotyczących rynku Venture Capital.

W listopadzie odbyliśmy spotkanie online Meet the SAAMBAs dla członków Stowarzyszenia.

Z ogromną radością informujemy także o utworzeniu platformy do komunikacji Discord, gdzie będziecie mieli możliwość wymiany informacji, zawierania nowych znajomości oraz współpracy. Serdecznie zachęcamy Was do dołączenia do naszej społeczności https://discord.gg/vBXfDuE7Z6.

W minionym roku udało nam się również zaktualizować stronę Stowarzyszenia www.saamba.org.pl oraz stworzyć stronę SAAMBA na LinkedIn, która jest dostępna dla wszystkich – serdecznie zapraszamy do jej polubienia. Nowe platformy są niezwykle istotne dla naszej społeczności i pozwolą na jeszcze lepszą komunikację i współpracę.

Przygotowaliśmy ankietę, która badała nasze oczekiwania wobec Stowarzyszenia. Wasze odpowiedzi były niezwykle cenne i pozwolą nam jeszcze lepiej dopasować działania do potrzeb członków Stowarzyszenia.

W okresie Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy z sukcesem zbiórkę pieniężną na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Piasecznie.

Dziękujemy Wam za aktywny udział w życiu Stowarzyszenia i zaangażowanie w rozwijanie naszej społeczności. W minionym roku liczba członków wzrosła trzykrotnie.

W tym roku czeka nas wiele interesujących inicjatyw i wydarzeń, które mają na celu dalszy rozwój Stowarzyszenia i wsparcie dla nas wszystkich, czyli członków Stowarzyszenia WUTBS.

In the New Year, we would like to remind you to pay your membership fees for 2024. According to the Association’s Statute, the membership fee is 50 PLN https://saamba.org.pl/join/. Your financial support is crucial for the continuation of the Association’s activities and the organization of future initiatives.

We are pleased to inform you that the past year has been successful for our Association, filled with valuable initiatives. Over the past twelve months, we have organized two significant events that have contributed to the development of our community.

The first event took place in May at the Hala Koszyki, where we had the pleasure of hosting Professor Witold Orłowski, a distinguished economist and lecturer, who delivered an inspiring lecture titled „How the World is Changing”.

The second event occurred in October at Le Cabaret Jazz Club. This time, we had the pleasure of hosting Adam Komarnicki, an experienced entrepreneur, who shared his experiences in building start-ups. His presentation provided us with valuable insights into the Venture Capital market.

In November, we held an online Meet the SAAMBAs event exclusively for Association members.

We are also delighted to inform you about the establishment of our Discord communication platform, where you can exchange information, build new connections, and collaborate. We strongly encourage you to join our community https://discord.gg/vBXfDuE7Z6.

During the past year, we successfully updated the Warsaw University of Technology Business School Student and Alumni Association website www.saamba.org.pl and launched a SAAMBA LinkedIn page, which is available to everyone. We kindly invite you to follow and engage with this platform.

We also conducted a survey to gather your expectations regarding the Association. Your responses were invaluable and will help us tailor our activities to better meet the needs of our members.

During the Christmas season, we organized a fundraising campaign for the Family Children’s Home in Piaseczno.

We would like to express our gratitude for your active participation in the life of the Association and your dedication to the development of our community. In the past year, the number of members tripled.

In the coming year, we have many exciting initiatives and events planned to further support and enhance the experience of all members of the Warsaw University of Technology Business School Student and Alumni Association.